2014-05-13 19:04 #0 av: HedvigUggla

https://sites.google.com/site/keramikprojektet2014/

Keramikprojektet arrangeras av Föreningen Hantverkslägret som arbetar för att öka intresset och förståelsen för äldre hantverkstekniker. Vi har under de senaste 15 åren arrangerat läger som har besökts av hantverkare från hela Europa vilka ägnar sig åt historiskt hantverk . Läs gärna mer om Föreningen Hantverkslägret på www.hantverkslagret.org (t. ex. om hur man blir medlem).

Sommaren 2014 kommer vi att arrangera en keramikkurs där vi fördjupar oss i den vikingatida keramikframställningen. Genom kursen kommer vi att arbeta inom föreningens syfte att "med forskning och praktiskt arbete levandegöra och återskapa forntida teknik, konst och hantverk".

Projektets syfte:


  • Utbilda deltagare i vikingatida/tidigmedeltida keramik. Utseende, material samt hur man tillverkar och bränner keramiken.

  • Undersöka hur man bränner på ett effektivt sätt i grop.

  • Tillverka fler tidsenliga kärl till Föreningen Hantverkslägret.

  • Tillverka personliga kärl för att öka kvalitén i individens eget tidsenliga boende.

  • Producera en artikel kring projektet till hemsidan.

Lägret kommer att hållas på Stora Pene scoutgård norr om Växjö vid Helgasjöns strand. Vi börjar lördag 12 juli med en byggdag, kursen pågår söndag 13 juli till lördag 19 juli. Vi avslutar med rivningsdag söndag 20 juli.

Keramikkursen kommer att ha plats för 15-20 vuxna med eventuellt tillhörande barn. Vi kommer dessutom ha ett parallellt litet matprojekt.

Lägret kommer att börja med interna dagar där vi fokuserar på kursen. Allmänheten är sedan välkomna att besöka oss torsdag 17 juli - lördag 19 juli. 

https://sites.google.com/site/keramikprojektet2014/