2012-12-15 21:30 #0 av: SchappisenWilton

Svärdet var 1675 Sveriges/svenska flottans näststörsta fartyg, Kronan hette skeppet som var större. Svärdet var bestyckat med 85 kanoner och leddes av amiralen Claas/Claes Uggla. Hon seglade från Stockholm österut och stred mot den danska/holländska flottan, som leddes av den danska Nils Juel och holländska Cornelis Tromp. Den svenska flottan började dra sig norrut, det skulle vara lättare att retirera, om så behövdes. Svenskarna förföljdes av fienden och vid middagstid den 6 juni 1676, strax utanför Öland kom fienden ikapp. När Kronan vände mot fienden, kapsejsade, och började brinna misstolkades det och Svärdet blev ensam kvar, resten av flottan hade retererat. När sjömännen ombord hade kämpat emot fienden i över två timmar gav de slutligen upp. Men en hollöndsk brännare verkade inte ha förstått att de gav sig, och lade sig, trots protester, mot Svärdet, som fattade eld. När elden nådde krutet ombord exploderade större delen av aktern och skeppet sjönk. Av de 650 sjömännen ombord kunde endast ett femtiotal räddas, med de 600 män som den dagen dog (bland dem amiral Uggla), försvann även Svärdet ner i havets djup. 2011 hittades vraket av Svärdet, fören är välbevarad men stora delar av aktern saknas, troligtvis på grund av explosionen. Man är osäker på om vraket ligger på svenskt eller internationellt vatten och kan därför inte avgöra om upphittarna av vraket har brutit mot lagen genom att inte berätta för myndigheterna om detta fynd förrän ett tag efter att de hittat det. upphittarna säger att de inte ville ha dit en massa vrakplundrare och därför höll Svärdet hemligt ett tag. Svärdet ligger nu på 90 meters djup utanför Öland.