2011-11-01 11:26 #0 av: Ahnna

Skulle någon som är påläst kunna ge mig lite bra info om väringarna? Framförallt kläder och tillbehör, hur de smyckade sig och så vidare.

Ytterligare ett ämne där jag har bristande kunskaper. Flört