Allmänt

Allmän diskussion om medeltiden.

2011-05-29 07:37 #0 av: Tomteslakt

Förmodligen har vi redan haft denna tråd på forumet, men jag har inte ork att skrolla tillbaka flera år Skrattande, så jag tar det nu istället.

Jag tänkte vi här kunde vädra fritt allt vi vet eller vill veta om medeltiden, åsikter mot åsikter m.m. utan krav på att det måste vara just ämne, förutom medeltiden.

Till exempel tänkte jag börja med frågan, vad räknas som medeltiden?

  1. Tiden mellan ca 600 eller 700 till ca 1500 efter kristus, då renässansen dyker upp vid 1500talet över större delen av Europa, med undantag för Venedig och Spanien och Polen (som håller kvar vid feodelsamhället till 30åriga kriget). Mellan 400talet och 700talet har vi ju något som kallas folkvandringstid, dvs då Europa översvämmas av mer eller mindre löst sammanhållna folkgrupper.
  2. Påven var j, vill jag hävda, hela samhällets översta högsta höns, medan Kungen var det under renässansens protestantiska höjdpunkt.

 

Någon som har något mer skoj att ta upp om medeltiden i allmänhet?

Anmäl
2011-05-30 08:39 #1 av: Bjornen

Folkvandringstiden är mycket viktig för att olika kulturer, kunskaper, tekniker sprids. Jag vill inte hålla med att "Europa översvämmas" av olika folkslag. Starka folkvandringar startar troligen från öster och när folkgrupper flyttar blir andra folkgrupper hemlösa och tvingas i sin tur att sprida sig. Jag tror att Folkvandringstiden är mycket viktig och är en grogrund för medeltiden.

Jag är övertygad att många nya växter och grödor kommer till Svrerige under folkvandringstiden och inte genom munkarna. Visst hade munkarna med sig växter också men i många fall var de inte först och de hade ett annat ursprung. Kirskål är en sådan grönsak. Troligen kommer också andra växter in genom människans försorg, som vi idag upplever som vilda. Dit hör spånadsväxterna nässla (speciella underarter som kan användas som spånadsväxt) och humle, som kanske kommer in till landet ännu tidigare.

En tänkbar orsak till folkvandringstiden är överbefolkning och en lång tid med goda förutsättniongar för människosläktet.

Anmäl
2011-05-31 05:20 #2 av: Tomteslakt

Ja absolut är troligen orsakerna många till att de översvämmade övriga Europa (dvs västeuropa). Hungersnöd, områdesbrist att bo på, andra attackerande folkslag m.m. En av de stora orsakerna, tror jag, var att de såg att de såg chansen att ge igen och och att kunna röva en del i sin forna jättegrannes områden när Västrom inte höll längre.

Och absolut tror jag att mycket tillfördes till övriga Europa via dessa löst sammanhållna folkgrupper.För några riktiga riken var/hade de ju inte vid den tiden.

 

Jag anser dock inte som många moderna forskareoch lärare idag vill, att starta medeltiden redan när rom faller och då göra folkvandringstiden till en del av medeltiden, det tycker jag är att göra saken alldeles för enkel för sig.

Anmäl
2011-05-31 08:08 #3 av: Bjornen

De olika epokerna är ju helt och hållet konstruerat av oss människor långt efter att det hade skett. Det är bara för att det är bekvämt att fastställe olika epoker. Jag anser att man inte ska ha en fastställd start på varje epok utan det är mycket flytande gränser. Varje epok har därutöver mycket olika lokala förutsättningar. Man skulle kanske t.ex. kunna säga att Kinas medeltid slutade när den började i Europa. Kanske var det istället Kinas slut på medeltiden som startade Europas folkvandringstid.

Ingen visste att nu startar medeltiden. Den benämningen startade nog dock redan då den höll på, men i slutskedet. Det är först i riktigt modern tid vi kan fastställa olika startdatum för olika stilepoker.

Jag vill inte att man säger att olika folkslag översvämmade Västeuropa. Möjligen skulle man kunna tala om det i Östeuropa och omkring Svarta havet, men inte i Västeuropa. Troligen startar folkvandringstiden långt österut och en orsak kan vara att Europa började utöva mera handel med olika delar av Asien. Redan då fanns en tendens från Europa att vilja lägga sig under olika kolonier. Möjligen är det deras reaktioner på detta som startar folkvandringstiden. Skyterna, Sarmanderna och Alananer gör stora rörelser och erövringar i området kring Kaukasien under den period vi kallar folkvandringstiden.

Anmäl
2011-05-31 09:04 #4 av: Ahnna

"Medeltiden" är ju ett samlingsnamn för att beskriva perioden efter romartiden och antiken, innan renässansen. Där ingår ju det som vi kallar folkvandringstid och vikingatid, men idag vill vi kalla perioden mellan cirka år 1000 och 1500 för något "eget" och har valt ordet "medeltiden". Jag säger inte att det är fel att skilja epokerna åt på det sättet, men man får ju samtidigt acceptera att andra länder (och vissa yrkesgrupper) har en annan definition av vad "medeltiden" är för någonting i historien.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2011-06-01 05:19 #5 av: Tomteslakt

Jojo, självklart är det vi som delar in historien i epoker (till exempel medeltiden) men det vore ju konstigt annars, eftersom det gör historien lite lättare att hantera, annars har man ju bara en enda stor massa att hantera och en mängd olika, totalt olika samhällssystem och värdegrunder m.m. om vartannat.

Men att Europa översvämmas blir det ju i och med att de olika löst sammanhängande (för något annat är de inte än folkstammar som, det är inga riken som rör på sig) grupper med folk, t ex Goter, Vandaler, Saxare, och olika germanstammar som sedan blir de Européer vi ser idag. Sen var deras flytt startade och varför, det har en mängd olika orsaker, men de översvämmade Europa ändock.

Anmäl
2011-06-01 06:14 #6 av: Bjornen

Bara för att det var många folkgrupper som rörde sig i olika riktningar, så översvämmades inte Europa av dem.

Inga riken kan röra på sig utan det är folket som rör på sig och det kan få följden att olika riken förändrar sina gränser.

Anmäl
2011-09-25 13:00 #7 av: Lill-Kisse

Inte var det väl särskilt överbefolkat någonstans under medeltiden? Jag trodde att folkens förflyttningar berodde på andra saker då, t ex

- Nyfikenhet på vad som fanns på andra platser (upptäcktsresor)
- Utbredd handel i olika riktningar (man fick det bätte)
- Önskan att lägga under sig andra landområden (krig)

Vad anses egentligen ha haft störst betydelse?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.