Allmänt

Frågesport: Medeltiden i stort

2011-05-27 16:09 #0 av: Ahnna

Testa dina kunskaper om medeltiden!

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
Fråga 1/15

Ordet "medeltid" började användas under renässansen för att beskriva tiden mellan antiken och den nya upplysningstiden. Mellan vilka år var det?

2011-05-27 16:58 #1 av: [Alenzi]

Trevlig quiz :)

Anmäl
2011-05-27 18:55 #2 av: Anthka

Som sagt trevlig frågelek :)

Även om "rätt" svar på vissa frågor kan diskuteras, tänker framför allt på när medeltiden börjar och vem som egentligen är längst upp i pyramid hierarkin ;)

Anmäl
2011-05-27 21:02 #3 av: Tomteslakt

Men vadnu... svartråttan blev ju i det närmaste utrotad av brunråttan eftersom brunråttan dels är betydligt större men också mycket mer aggressiv.

 

Hmm, Påven var ju asolut högst i samhällshierarkin, han stod ju över både kungar och kejsare, alla utom den bysantinska patriarken/kejsaren som var ortodox.

 

Har vi totalt tappat bort en tidsperiod som heter folkvandringstiden mellan medeltiden och antiken? Skrattande. En tid då inget större rike existerar i Europa, förrutom det frankiska. Det vimlar dock av löst sammanhållna grupper som Hunner, Vandaler, Goter, Slaver, Saxare, nordiska folkslag (aka vikingar), Kelter m.m... :D

 

Anmäl
2011-05-27 21:03 #4 av: Tomteslakt

Men i övrigt en mycket bra frågelek :D

Anmäl
2011-05-28 09:09 #5 av: Ahnna

Jag använde för säkerhets skull en historiebok som referens. (Nyaste upplagan av Alla Tiders Historia A.)

Kungen var högst i samhällspyramiden under medeltiden, Påven är bara högst i den katolska kyrkan. (Och nu var det specifikt den klassiska samhällspyramiden med bönderna i botten och kungen överst som jag efterfrågade. Flört)

Svartråttan anses vara den råtta som spred pestloppor under det sena 1300-talet när Digerdöden drabbade Europa. Den var mycket utbredd (råttan alltså) över hela Europa och trivdes framförallt i städerna, där också pesten slog till hårdast.

Jag tog ingen fråga om folkvandringstiden den här gången, för jag kom inte på något vettigt att fråga om som knyter an till den här sajten på ett bra sätt.

Under renässansen ansåg man att antiken var den senaste perioden av upplysthet och därför använde man ordet "medeltid" för att beskriva 1100 år av mörker och okunnighet innan renässansens början. (Då allt, enligt de själva, blev så mycket bättre.)

Nordens medeltid anses ta sin början efter att vikingarnas plundringståg hade avtagit och kristnandet hade kommit en bit här uppe. Ett exakt årtal är förstås svårt att ange, men enligt flera källor som jag har, inklusive ovan nämnd bok, så börjar man räkna Nordisk medeltid omkring år 1050.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2011-05-28 13:45 #6 av: Anthka

#5 bara för att det är en historiebok innebär det inte att den har rätt Flört

ALLA historieböcker hävdar med envishet att kungen är högst upp i samhällspyramiden och klassar påven som en del av prästerna (dvs 2a i ordningen). Men läser man det minsta djupare om medeltiden märker man snart att Påven bestämmer och därmed basta. Det är Påven som sanktionerar äktenskap, som lägger sig i krig, som bannlyser kungar han inte gillar (för saker har inte gillar) och tvingar dem ut på botgöringsvandringar. Det är Påven (eller någon ärkebiskop i hans nanm) som kröner kungar. Under jubelåret 1350 måste den Tyska kejsaren masa sig ner till Rom för att där bli krönt av Påvens ställföreträdare (eftersom Påven tycker att Avignon är ett trevligare ställe att vara på).

Kort sagt, hierarking under medeltiden börjar med Gud, sedan kommer Påven (sanktionerad av Gud och Hans ställföreträdare på jorden) och därefter kommer alla andra. Tekniskt sett kommer prästerna också innan kungen (eller på samma nivå) eftersom de inte lyder en världslig kung utan enbart Påven. Hierarkipyramiden passar faktiskt bättre på rennässansvärldens protestantiska länder där kungen tar Påvens plats.

Anmäl