Allmänt

Medeltiden enligt Wikipedia

2007-03-09 13:26 #0 av: Ahnna

Under flera år har jag hört följande fråga upprepade gånger; "Är vikingatiden en del av medeltiden eller inte?" Följande har jag saxat från Wikipedia - den fria encyklopedin om medeltiden:

---------------------------------

Medeltiden är en europeisk tidsepok mellan antiken och nya tiden. Den har traditionellt ansetts vara mellan Västroms och Östroms fall, det vill säga från omkring år 500 till omkring år 1500. Numera används ofta begreppet senantiken, som varade ungefär åren 300-600. Medeltidens inledning förskjuts då hundra år framåt i tiden. Det förekommer också att låta medeltiden sluta vid renässansen, som inleddes omkring år 1400.

Tidigare placerades större vikt vid exakta avdelningar av tidsepokerna och då angavs den europeiska medeltiden från Västroms fall 476 till 1453, då Konstantinopel, den sista resten av det östromerska riket, föll i osmanernas händer. Enligt en något längre utsträckning av medeltiden har man satt dess slutdatum till 1492. Detta år blev de muslimska morerna slutgiltigt utdrivna ur Spanien och Columbus nådde fram till Amerika, vilket kan ses som en startpunkt för europeernas utforskning och kolonisation av övriga världen. Ytterligare ett viktigt skeende är reformationens inledning år 1517.

Medeltiden delas ofta in i tidig medeltid (cirka 500-1000-talet)
högmedeltiden (cirka 1000-1300-talet)
och senmedeltiden (cirka 1300- och 1400-talet.)

------------------------------------

Så ja, vikingatiden är en del av medeltiden! Eller närmare bestämt, den tidiga medeltiden.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2007-03-09 14:25 #1 av: MegN

Jag har hört talas om att det finns olika definition på medeltid - alltså att vår nordiska definition skiljer sig från den i resten av Europa. Att man drar en gräns vid 1066 - alltså slaget vid Hastings. Efter det är vikingatiden över (kanske för att danskar/norrmän då förlorade makten i England med omnejd...).

Men jag har inte några faktadetaljer att dela med mig av. Någon som också har hört att definitionerna skiljer?

Anmäl
2007-03-09 15:04 #2 av: Ahnna

#1 Det enda jag vet om just 1066 är att engelsmännen gärna drar en gräns där - de var ju i högsta grad involverade i slaget vid Hastings och för dem var det en triumf att slå sina ärkefiender. De började liksom om på ny kula efter det året, men medeltiden hade redan börjat flera hundra år tidigare.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2007-03-09 18:32 #3 av: MegN

Tja, i vilket fall så talar man inte om "vikingatid" i resten av Europa, utan vikingarna härjade hos dem i deras medeltid... Så vi kan väl också inkludera vikingarna i vår medeltid just här. Tycker åtminstone jag, eftersom jag har rätt stort fokus på vikingakläder och det inte finns någon "vikingar.ifokus.se" (och säg inte att jag ska starta den - det har jag omöjligt tid med).

Anmäl
2007-03-09 20:38 #4 av: Hallonsaft

Det är omöjligt att säga om vikingatid och medeltid är samma. På sätt och vis är det.. på sätt och vis inte.

Många definitioner på medeltid handlar om hur riken och städer byggdes upp. Hur den katolska kyrkan fick sitt fäste och ett samhälle baserat på de fyra stånden byggdes upp. Allt sådant saknas under vikingatiden och det är därför som vikingatiden inte räknas in under medeltiden, även om den europeiska medeltiden och den skandinaviska vikingatiden var samtida.

Anmäl
2007-03-10 10:14 #5 av: Ahnna

#4 Rent årtalsmässigt så pågick ju det vi kallade för vikingatiden under den tidiga medeltiden, men eftersom vikingatiden lämnade efter sig så mycket fynd och nya "upptäckter" för oss här i norr, så har vi gjort vikingatiden till ett begrepp. För oss är det en separat "era" med nya infallsvinklar och så vidare, men för övriga Europa och världen i stort så var det bara en del av medeltiden. (The dark ages.) I Italien, Frankrike och Spanien såg till exempel samma tidsepok helt annorlunda ut än vad den gjorde i Skandinavien.

Men det är nåt som jag inte riktigt hajar... Det sägs att Columbus upptäckte Amerika på 1500-talet när han seglade fel på väg mot Indien, men vikingarna hade ju gjort resor dit flera hundra år tidigare enligt alla sägner, fynd och så vidare...? Förklara det för mig, som om jag vore två år! Fundersam

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2007-03-21 14:10 #6 av: Ahnna

*Puttar upp!*

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl