2007-07-31 00:10 #0 av: Ahnna

Efter att ha frågat runt lite bland några av mina "medeltidskontakter" så verkar det som att rätt många är inne på ett visst århundrade, och inte medeltiden i allmänhet. Vilket århundrade tilltalar dig mest? Alltså, vilken sorts kläder bär du, vilken sorts verktyg och liknande bär du med dig? Vilken sorts stridsteknik eller hantverksteknik ägnar du dig åt? (Gällande århundrade.)