Liv & leverne

Vad vet vi om vikingatida kungligheter?

2009-01-11 12:25 #0 av: Ahnna

Och andra rikingar under vikingatiden? Hur levde de, vad hade de på sig, vad spenderade de sina rikedomar på?

Jag är dåligt insatt, så berätta gärna vad ni vet!

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-01-11 12:55 #1 av: LinaN

Jag kan inte komma med vad jag vet, bara vad jag tror och tycks mig minnas.

De högre uppsatta på gården gjorde de viktigaste sysslorna som tex sköta slaktens förädling av kött och inälvor, medan trälar och lägre stående gårdsfolk skötte de smutsigaste delarna. Dvs fånga grisen, skar halsen av honom och hängde upp honom.

Tror det var väldigt vanligt och att kvinnor då satte högt värde på att förfina vissa konster självt.

Yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today.
Today is a gift, that's why we call it the present.

 

Anmäl
2009-01-12 11:01 #2 av: Ahnna

Vet vi nåt om hur de allra rikaste levde - hur såg deras bostäder ut jämfört med medeltidens borgar och slott? Fanns begreppet hov överhuvudtaget eller bestod "hovet" av alla andra som bodde på samma bofästning eller i samma by?

Jag har precis upptäckt hur lite jag egentligen vet om vikingatida kungar och drottningar. "Canute" är ju den mest kända vikingatida kungen som omnämns utomlands, men vad hette han på ren svenska - Knut? Vem i ordningen var han? (Jag stör mig på att jämnt höra "Canute" men inte veta vem det är.)

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-01-12 13:05 #3 av: Hammarskogen

#2 Canute är Knut den store på svenska

Anmäl
2009-01-12 15:48 #4 av: Anthka

Det rör sig någonting i bakhuvudet. Om jag inte missminner mig helt så levde vikingarna i ätter (släkter) på storgårdar eller mindre gårdar. Husen borde konstruktionsmässigt sett ha vara desamma oavsett samhällsklass men av större eller mindre storlek och med fler eller färre dekorationer. Vad det gäller byar så fanns väl egentligen bara Birka som by/stad (jag räknar inte en storgård som by)? Eller har jag helt fel där?


Jag tror inte att begreppet "hov" fanns, men jag hade å andra sidan inte koll på att vikingar faktiskt hade kungar...

Anmäl
2009-01-13 01:08 #5 av: zayla

Första kungen var Erik Segersäll ca 970-995 e.Kr och innan kungamakten kom, fanns det hövdingar i många samhällen, vi kanske ska kalla det för små byar?  Det började i bronsåldern när man fann bronset som ädelmetall och man började styra alltmer för att få samhället att fungera samt utöka sin mark och bråka med andra hövdingar för att visa makt.

I samhällsklasserna ser man att hövdingen hade det bäst! Bra mat och fina vapen. Han drev naturligtvis in "skatter" från hantverkarna och jag tror att de hjälpte honom att ha den makten för att säkra sig hans skydd. Därefter kommer hantverkarna med sina arbeten kunde göra utbyten i matvaror eller andra varor. Kvinnofolk, barn och gamla hörde till en sort för sig och är beroende av männens, eller kvinnans inkomstbringande hantverk.  De som hade sämre ställt är nog de som hade svårt att göra hantverk och då svårare att få mat i utbyte.

Sen kan man sia om hur samhället tog hand om de som hade sämre ställt. Kanske familjen i egna huset tog hand om denne person.

Begreppet hov tror jag kom mycket långt senare när vi hade mera etablerad kungamakt.

Så under vikingatiden var ju inte Sverige ett helt land utan det var ju små kungamakter som Svear och Götar. Inom dessa områden fanns ju även hövdingar i egna områden. Material visar att Erik Segersäll och Olof Skötkonung (995-1022) var bland de första kungarna i slutet på vikingatiden. Medeltiden började ju på 1100 talet.

Däremot den Knut som ni undrar om, hittar jag bara Knut Eriksson 1169-1195) troligtvis den store för på bilden ser han stor ut, Knut Långe (1229-1234) i min köpta "karta" över Sveriges Rikes regentlängd. (kan köpas på ev. på museum) Knut den store Eriksson är 22:a kungen i ordningen.

Håll till godo! Tungan ute

Vid ev. felskrivningar är mina...

 

Anmäl
2009-01-13 09:25 #6 av: Hae-Mosu

Kunt den store/Canute the Great föddes på 990-talet och dog 1035. Hans rike täckte dessa delar:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/29/EmpireNorth.JPG

Vi kan faktiskt tala om hov kring stormännen på den tiden. eftersom ordet betyder en speciell typ av hus och hushållning, men då vara medvetna om att det inte är hov i dess senare bemärkelse.

Vad vi också med säkerhet kan säga är att Erik Segersäll inte var första personen med en roll som motsvarar kung i det land som idag är Sverige, men att det samtidigt är knivigt att säga exakt vilka dessa tidigare kungar var och vad deras roll var.

Vad gäller vikingstida städer så måste vi ju egentligen räkna in städer i andra länder, såsom Dublin, men inom landets gränser är det mer såhär:

Birka är förstås mest känt, men de flesta orter som under tidigaste medeltid var av betydelse fanns också tidigare. Vi räknar ju i normalfallet med när statsprivilegier utdelades, men handelsplatser som Lödöse, Skara och Söderköping samt andra välkända orter som Östra Aros ska inte glömmas bort.

Anmäl
2009-01-13 11:22 #7 av: Ahnna

#5 Bra info! Men jag vill förtydliga att medeltiden ute i Europa började en bra stund innan 1100-talet. Norden är ju som bekant "lite efter" i det sammanhanget.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-01-13 11:27 #8 av: Ahnna

#6 Ja, det var väl det jag trodde - att Canute hörde till vikingatiden.

Jag håller med dig, självklart fanns det andra "större byar" än Birka, men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om många av dem är totalt bortglömda idag och att de flesta av dem aldrig kommer att återfinnas varken i skrift eller utgrävningar. Förvisso hittar ju våra arkeologer nya bofästningar och gårdar hela tiden - här i närheten hittades en vikingatida labyrint av något slag för ett par år sen - men jag är övertygad om att det har funnits samhällen i Norden som vi aldrig kommer bli medvetna om.

Jag tycker att hela grejen med hur hövdingarna blev just hövdingar och hur vår första kung blev just kung är väldigt intressant. Finns det någon info om hur det gick till? Hur blev Sverige en monarki?

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-01-15 11:58 #9 av: Bjornen

De första svenska kungarna var ju egentliga valda kungar i någon form. Är det monarki ? Den moderna monarkin med arvsrätt till tronen är ju ett senare skede. Kanske egentligen först med Bernadotte. Före det fanns ju både valde och ärvda kunga titlar tillsammans med ståthållare.

De första kungarna eller hövdingar blev nog alltid valde eller om det avgjordes med strid mellan några kandidater. Det har ju alltid diskuterats när Sverige uppkom. Ganska säkert fanns tidigt ett samarbete mellan flera mindre riken genom någon form av "union". Det är ju först när det fanns en ledare som var en gemensam ledare för flera riken som vårt land bildades. Men det är inte osannolikt att en sådan bildning har funnits även tidigare och som slogs sönder. Man kan tänka sig att det under folkvandringstiden slogs sönder en tidig "Svensk" statsbildning genom de stora folkvandringar som då skedde. Flera olika som det verkar snabba omvanlingar i tro och kultur har skett t.ex. olika gravkulturer, nya asagudar (Tor) och båtyxekulturen.

De järnämnen (spadformade järnämnen) som hittades i Gästrikland var kanske en skattebetalning från Järnbärarland.  

Skattebetaling tidigare var ju huvudsakligen för att försvara sitt område. En av de första skattebegreppen var ju hundrande ock ibland storhundrade som senare under den kristna tiden blev socknar. Varje hundrande hade ju plikt att hålla soldater för skydd och errövring.

Fortfarande finns rester efter storgårdarna i ortnamnsbeteckning här omkring såsom Storgården, Kolninggårdarna, Åkergårdarna som numera är byar men kan i de flesta fall följas till senmedeltidens slut som då mindre byar med flera gårdar. Sannolikt finns en storgård som var bygd som långhus från kanske vikingatiden.

Ganska säkert var vårt land uppbyggd av ätter och ättegårdar som fortfarande märks tydligt under 1500-talet i Finland. Deras släktnamn finns delvis fortfarnde bevarade och liknar mycket våra soldatnamn senare. En del soldatnamn under det äldre indelningsverket kan delvis vara rester av medeltida ättarnamn. Många av våra byar är ganska säkert uppbygd av en ätt.

Många tillfälliga handelsplatser blev vart efter bofasta handelsplatser som utvecklades till statsbildningar. Den största svenska handelsplatsen var kanske St. Petersburg.         

Anmäl
2009-01-17 19:57 #10 av: pyromanen

Om man är intresserad av att hitta vart lokala hövdingar/ storbonden bode så är ett tips att leta nära gamla kyrkor. Ofte anlades kyrkorna på eller bredvis gamla begravningsplatsen på "storgården". Ofta hittar man alltså järnåldersgravfälten bredvid kyrkan.  Ett annat typiskt ställe är vid vatten, (då vattenvägarna ju var huvudtrafikledar Glad) och där det naturligt finns rika fodermarker, dvs breda strandängar. 

En annan kul grej är att leta namn på gamla kartor. kartorna är ju inte sen vikingatiden, men det kan finnas spår som talar om vilka orter som varit viktiga...  T.ex. såg jag vid tillfälle en 1500-talskarta över Sverige, där det inom det nuvarande Värmland endast fanns med 3 ortnamn.. och vilka!  Gillbrg, värmln och Sund. Det var alltså de viktigaste ställen att nämna...  Alla 3 ställen ligger strategiskt vid vattenvägar, vid rika fodermarker. Vid alla 3 ställen finns järnåldersgravfält.  Ett ställe blev senare en stad (Sund-Säffle) men gillberga är en liten lantsocken där kor betar de gamla fodermarkerna och värmln, Värmskog vid Värmeln är bara en kyrka och en hembygdsgård.  Enda maffiga guldskatten som hittats i värmland var förresten där mellan Gillbr och Värmln :-)

skulle man idag välja endast 3 ortnamn i Värmland att ha med på en karta blev det kanske Karlstad, Arvika och Sunne....?

Visst är det kul att försöka föreställa sig hur livet såg ut!

Anmäl
2009-01-18 00:05 #11 av: zayla

Intressant läsning!!

#7Jaa..jag vet att Norden är lite "sen" och att vi kom ikapp Europa senare, och om jag skulle våga säga...så har vi nog gått förbi dem i många tekniska perspektiv!

Angående Knut den store... så råkade hittade jag i min väldigt enkla bok om vikingar, en liten text just om Knut den Store.

"Knut föddes i Danmark och invaderade England 1016. Tolv år senare var han kung av Danmark, Norge och England. Trots att han erövrade England med våld, var han kristen och lät bygga kyrkor för att gottgöra de blodiga härjningarna som vikingarna under mer än 200 år låtit drabba England."

Anmäl
2009-01-18 09:43 #12 av: Bjornen

Att titta på gamla kartor kan ge lite upplysning, men gamla kartor gjordes ofta långt från platsen och gamla utdöda orter finns inte på sådana kartor. Däremot kan man hitta sådan begrepp i storskifteskartor eller andra lokala kartor eller handlingar. Där kan man hitta rester av riktigt gamla namn som sedan lång tid är borta. Ödegårdsprojektet i Jämtland och ett mindre liknande i Värmland visar en del på utdöda platser (vid Digerdöden eller någon annan agrarkrisen). Även gamla skattelängder ger uppgifter om gamla ortsnamn som t.ex. den tryckta för Hälsingland. 

Anmäl
2009-01-22 19:32 #13 av: MegN

#11 Tänkte just påpeka - innan jag fick syn på att du hade nämnt det - att den där "Canute" inte var en av Sveriges kungar, utan en av Stor-Brittaniens/Englands. Vet att jag såg en massa "vikingar" i en historisk kungalängd i England när jag var där och turistade. Men sen är det lite svårt att veta om det var anglo-saxer eller faktiskt vikingar... både namn, språk och kultur var ju rätt lika dem emellan (och båda med germanskt ursprung, om än vikingarna med färskare). Och sen (1066) invaderades England av "normander" - som också var ättlingar till nordmän!! Lite lustigt, tycker jag.

Anmäl
2009-01-23 11:02 #14 av: Ahnna

Vilken tur att det finns så många kunniga personer här! *bockar och bugar för all bra info*

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-01-25 12:21 #15 av: pyromanen

#12: Utdöda platser är sällan de riktigt gamla. Vid befolkningsminskning t.ex. i samband med digerdöden som du nänar var det orter som blev öde antingen för en period eller för alltid, men om de övergavs var det för att de var de sämre jordarna och dessa var oftast de senast befolkade.  Att en plats har övergivits innebär alltså inte att det rörde sig om en äldre bosättning än de som inte övergavs, snarare tvärtom.  Vet inte vilka kartor det är du menar som gjordes långt från platsen, vet i alla fall att geometriska avmätningar mm från sen medeltid gjordes på plats. 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.