Allmänt

Vad är medeltid?

2010-01-21 13:23 #0 av: Tomteslakt

Nu har jag suttit och funderat över detta en hel del och även fört diverse givande diskussioner med min kära sambo kring ämnet. Vad är egentligen medeltiden? När börjar och när slutar den? Var har vi medeltid? Vilka har det?

 

Hur definierar ni medeltid? Går vikingatiden in i den? Renässansen?

 

Min åsikt är att medeltiden inte slutar tvärt i Europa i och med reformationen och Henrik den 8e i England. Utan faktiskt håller på ända in på 1630talet i Polens samvälde, där feodalsamhället och riddarklassen fortfarande fanns kvar när 30åriga kriget bröt ut.

Det finns de som också hävdar att medeltid endast fanns i europa? men hur förklarar man då tiden i heliga landet? med de ytterst medeltida korsfararstaterna i en väldigt arabdominerad värld. Vad räknades då i så fall som europa?

Vad är också typiskt för att kunna klassa något som medeltiden?

 

 

Anmäl
2010-01-21 13:38 #1 av: Anthka

1, medeltid innebär kristendom (och en stark katolsk kyrklig stat)

2, vikingatid är ett populärvetenskapligt påfund, den numera använda termen är järnålder.

3, jag skulle klassa medeltiden som ett europeiskt alternativt väst- och nordeuropeiskt fenomen. Precis som antiken är en period som är begränsad till en liten geografisk plats. Även om antikens härstyrkor påverkade andra delar av världen (arabländerna och afrika) så innebär inte det är de delarna av världen var en del av antiken/hade de antika idealen etc. På samma sätt påverkade medeltidens människor mycket i framför allt arabländera men det innebär inte att mellanöstern hade medeltid.

Anmäl
2010-01-21 16:39 #2 av: Tomteslakt

1. Medeltiden skulle jag säga börjar runt 800talet med karl den Store i Frankrike. Som tidig medeltid då förstås.

2. I Polen-Litauen som riket heter då så är det ju just oerhört stark katolsk kyrklig makt och feodalsamhället är det samhällsskick som är det rådande fram till och med att 30åriga kriget bryter ut. Detta är den sista kvarvarande resten av det medeltida samhällssystemet som är det rådande i de flesta länder under medeltidens europa, där sverige då inte ingår eftersom vi inte har feodalsamhälle som i övriga europa.

 

Omfattades Bysans av medeltidsbegreppet? eller utgjorde de en egen epok i de övriga ridsåldrarna? eller var det antiken som levde kvar till medeltiden?

 

Anmäl
2010-01-21 20:22 #3 av: Meli

 #1 På så vis.  Man hör ju ofta talas om t ex den japanska medeltiden, men medeltiden hade alltså med kristendomen att göra och inte alls med feodalsamhället.  Där ser man.

Anmäl
2010-01-21 20:51 #4 av: Tomteslakt

#3 precis, medeltiden är ett endast europeiskt fenomen. Japanerna har shoguntiden m.m.. är dock itne så insatt i japans 1000-1500tal

Anmäl
2010-01-22 17:37 #5 av: Anthka

#3 jag och många med mig (så som de akademiska kurserna) klassar medeltiden som ett europeiskt centrerat fenomen. Japan har en helt annan tideräkning än vad vi i väst har även om deras motsvarighet till vår medeltid är intressant så går det egentligen inte att säga att de har medeltid så som vi har eller ens samtidigt som vi har den.

Anmäl
2010-01-23 00:27 #6 av: Meli

#5 Nej samtidig var den ju inte, och jag ifrågasätter inte att det är som ni säger.  Blev bara överraskad, då det inte är sällan man hör talas om "den japanska medeltiden" och liknande i andra sammanhang än det europeiska.  Men bra att veta of coz.Flört

Anmäl
2010-01-23 09:24 #7 av: Anthka

#6 att diskutera är till viss mån att ifrågasätta, och sånt är braFlört

Anmäl
2010-01-24 03:31 #8 av: Hammarskogen

Det jag har hört är att medeltiden är tiden mellan romarrikets fall och renässansen. Det vill säga mellantiden mellan att förlora antikens ideal och att de idealen "återföds" (renässansen kommer ur det franska ordet för återfödelse). Det innebär egentligen att området för medeltiden skulle begränsas ytterligare, men de kulturyttringar som fanns påverkade större områden än de som påverkats av den romers-grekiska kulturen. Det är anledningen till att vi kan tala om en nordisk medeltid och att vi här gärna koppla ihop det med kristendomen. Längre söder ut i europa är den kopplingen inte giltig eftersom Romarriket var kristet i flera hundra år innan det kollapsad. Värt att notera är att den kollapsen bara berörde det västra riket eftersom Rom då var delat och "öst-rom" övergick till att bli det bysantinska riket.   

Anmäl
2010-01-24 09:32 #9 av: Anthka

#8 mja, att tala om en flerahundraårig kristendom inom romarriket är väl att ta i. Kristendomen blir stadsreligion i romarriket under slutet av 300-talet och västrom faller 476. Visst har kristendomen funnits i romarriket sedan Jesu död i princip men då som förbjuden underjordisk "nyreligiös" rörelse.

Jag vill ändå göra kristendomen för ett av kritierina för medeltid, även om det kanske inte är allmängiltigt genom alla de Europeiska länderna så är det det hos flertalet (de nordiska länderna, brittiska öarna, frankrike, det som idag är tyskland etc)Glad

Anmäl
2010-01-24 13:52 #10 av: Ahnna

Jag har avvaktat lite i den här diskussionen, för att se vart den leder. Men min personliga åsikt är att medeltiden är från Romarrikets fall till renässansens början under 1480-talet.

Om man ser till dräkthistoria, som är ett av mina större intressen, så kan dräkterna efter 1510 ungefär inte jämföras med dräkterna som fanns innan, på någon punkt. Allt förändras, från snitt till silhouette. Sättet att klä sig under t.ex. 1200- och 1300-talen går inte att likställa med sättet att klä sig under 1500- och 1600-talen. De nya dräktidealen under renässansen speglade den nya "eran" där människan i Europa ansåg sig mer upplyst och inte ville kännas vid tidigare århundrades modeflugor.

Man reste också till nya platser i världen och spred sin nya kunskap (på gott och ont) och därmed växte den kända världen ytterligare. Med ny kunskap om båtbygge m.m. så kunde man på ett mycket enklare och bekvämare sätt färdas långt, något som under tidigare århundraden var omöjligt eller åtminstone mycket svårt. Överhuvudaget så förändrades världsbilden för européerna under renässansen och århundradena som följde, på ett sätt som inte kan jämföras med medeltidens upptäckter, krig och handel.

Så jag kan inte hålla med om att medeltiden fortsatte in på 1600-talet, för det är så ofantligt stora skillnader mellan de århundradena. Att vi i norr var lite efter under många hundra år är en annan sak, men det var inte något som började under renässansen utan vi låg efter redan i början av medeltiden. Modet, upptäckterna och levernet här hängde inte med resten av Europa, varför det har varit så svårt att exakt datera vissa fynd, som t.ex. Bockstensmannen. (Det som var högsta mode i Frankrike eller Italien på t.ex. 1300-talet nådde inte Skandinavien förrän det redan ansågs totalt omodernt i södra Europa.)

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2010-01-24 15:31 #11 av: Anthka

#10 vi har samma syn på epokutvecklingen (så ja disskusionerna här hemma har stagnerat). Renässansen innebar en så radikal omvävlvning inom både mode, stadsmakt och utveckling. Upptäckartiden räknas till renässansen inte medeltiden (precis som du säger) och modemässigt så har Polen precis samma renässansmode som övriga Europa.

Jag tror inte man kan klassa ett land som medeltida bara för att det har kvar feodalismen, i norden hade vi ingen (eller i alla fall en mycket liten) feodalism men det innebär ju inte att vi inte hade någon medeltid.

Anmäl
2010-01-24 15:39 #12 av: Hammarskogen

#9 Att säga att kristendomen var förbjuden är en överdrift, det som var problemet var att de kristna inte ville vörda andra gudar. Det medförde att man inte ville skylta med sin tro för att inte behöva visa att man inte vördade/dyrkade kejsaren och andra stats-gudar. Det hade nog inte blivit ngn statsreligion av kristendomen om den inte varit så utbredd redan. Att ta kristendom som medeltidskriterium med för en annan intressant vinkel. Hur betraktar vi de kristna staterna i afrika, och återigen som tidigare nämnts mellanöstern

Anmäl
2010-01-24 16:53 #13 av: Anthka

#12 anledningen till att kristendomen blev stadsreligion beror snarare på konstantin I och hans mor (som båda var djupt kristna) innan dess var kristendomen i princip förbjuden och kristna förföljdes (det är vad jag har lärt mig iaf).

Anmäl
2010-01-24 19:40 #14 av: Tomteslakt

#10 och 11 Glad

fast en epok byts väl inte till en annan bara för att man skiftar i modet i kläder? eller?

jag anser ju då att eftersom Polen i Europa under 1600talet är det enda land som faktiskt har kvar det medeltida feodalsystemet OCH vasaller i den form riddarna var under "medeltiden" i övriga Europa. Vad Sverige anbelangar så hade vi som övriga europa riddare, men eftersom naturen här inte tillät samma feodalsystem som på kontinenten så blev det en lite speciell typ av medeltid, detsamma gäller för flandern och schweiz och belgien.

#12 Inom Romarriket under kristendomens födelse till dess det blev statsreligion var kristna svårt förföljda, nästintill folkmordsutsatta om man ska använda moderna beskrivningar. Det kan klassas som etniska rensingar. Nero hade bl a stora offentliga avrättningar medelst lejon, bufflar, kor, grisar...ja allt han kunde komma som gjorde Roms befolkning nöjd och de kristna tja..döda :)

Anmäl
2010-01-24 20:08 #15 av: Anthka

#14 talar man om dräkthistoria så delar man in historien i epoker efter hur modet skiftar så jo precis så som du säger är det Flört

Anmäl
2010-01-24 21:14 #16 av: Tomteslakt

#15 men nu delade jag inte in det i dräkthistoria, sådeså Skrattande. Utan mer övergripande, samhällsstrukturellt m.m.

Och eftersom feodalsystemet hör till det vi karraktäriserar som medeltid så bör det ju i Polen-Littauen vara en kvarvarande klick medeltid eftersom de fortfarande har feodalsystemet när 30åriga kriget bryter ut. Sen att de har anamat renässansmodet är en annan sak. Det är kläder det Skrattande, inte statsstyre.

Detsamma bör ju gälla bysantinska riket som ju bör vara en kvarlevande del av antiken fram till 1432 (rätta mig gärna vid det årtalet om jag har fel) när Bysans intas och skövlas och Östromerska riket upphör att existera.

Anmäl
2010-01-24 22:40 #17 av: Meli

Det här är förvirrande, och inte blir det lättare för att folk idag talar om länder som är "medeltida" eller "halvmedeltida".  Hörde nämnas att Albanien var halvmedeltida.  Antar att de menar att det är omodernt eller något då men.. 

Finns det några absoluta kriterier för vad medeltiden är, eller är folk oense om mer än bara detaljerna?  Är det bestämt att medeltiden ska vara något europeiskt, feodalt och kristet, eller är t ex Etiopien (som varit kristet sen.. ja medeltiden i a f:P) en tänkbar kandidat?

Nog för att det är utanför ämnet, men man hör samma sak sägas om stenåldern; att det och det folket lever på stenåldern, och att forskare reser dit för att studera dem, för att förstå de tidigare stenålderskulturerna.  Är det något motsvarande, eller är det en helt annan sak, då medeltiden tycks vara en viss tidsperiod i en begränsad del av världen, och inte något globalt som (i det här fallet) stenåldern.

Anmäl
2010-01-25 08:39 #18 av: Tomteslakt

#17, där har du faktiskt en poäng. Om man tänker på att de nordamerikanska indianerna sades ju använda stenåldersredskap, en bra bit in på 1700talet. Har dom då hoppat över alla andra tidsåldrar bara sådär på grund av oss? de vita alltså...

Anmäl
2010-01-25 09:30 #19 av: LinaN

#18 jag tror faktiskt det. Den vita mannen tvingar på urbefolkningar sina normer, värderingar, religioner och tvingar dem att förkasta sina egna gamla traditioner.

Det är ju därför dessa befolkningar också oftare har identitetskriser som ofta slutar i självmord (baserat på ett program om inyuktuk-stammen av inuiter på grönland som gick på tv 2 för ett tag sedan) för att de tappar kontakten med sina rötter.

här i väst så har vi under många många århundraden lakat ur våra rötter till den milda grad att vi är rotlösa samtidigt som vi verkar generellt sett ha rätt till allt vi ser, allt som är nytt. Detta maktsökande är inte naturligt i naturstammarna på samma vis. Visst vill man ha bästa jaktterritoriet men inte går man in på grannstammens "tomt" och tvingar dem att byta religion och livssätt.

Så jag tror att på grund av att vi från väst invaderade länder såsom nord och sydamerika, grönland, australien mfl länder så har de hoppat över flera steg i den samhälleliga evolutionen.

Yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today.
Today is a gift, that's why we call it the present.

 

Anmäl
2010-01-25 09:38 #20 av: Anthka

#19 och så gick det som det gick, många av de asiatiska länderna låg långt före oss i utvecklingen, tills västvärlden bestämde sig för att kolonialisera dem och tvinga på dem ett västcentrerat tankesätt/lagar regler etc.

Anmäl
2010-01-25 09:54 #21 av: LinaN

#20 och det som är mest synd är ju att det var till stor del pga asiens krutpulver som väst kunde erövra alla andra kontinenter, inkl asien.

tycker att det hela är väldigt vidrigt, och inte bara är det urbefolkningarna i främmande länder som råkat illa ut. Även våra egna samer är offer för det här "vi vita vi vet bäst."-attityden, alla andra är bara vildar som tillber demoner och djävulen *frustration AB*

Yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today.
Today is a gift, that's why we call it the present.

 

Anmäl
2010-01-25 13:16 #22 av: Ahnna

Eftersom det finns länder i världen, och i Europa, som fortfarande lever som om det vore medeltid vad gäller självhushåll, jordbruk,  djurhållning, boende och arbete, så skulle väl de länderna i så fall, om Polen hade medeltid på 1600-talet, fortfarande ha medeltid idag? Jag tycker inte att det är ett logiskt sätt att dela in det, för alla länder utvecklas olika. Medeltiden som begrepp handlar ju om "det stora hela" i framförallt Europa men även andra delar av världen som påverkades av Européerna.

Feodalism, förresten, har jag hört är ett ord som man inte använde innan slutet av 1700-talet - så vad kallade man det under medeltiden?

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2010-01-25 14:20 #23 av: Anthka

#22 vasallsystem kanske? eller så hade inte systemet något namn. Epoker och andra liknande begrepp (så som feodalism) är konstruerade av eftervärlden för att benämna vissa tidigare fenomen. Människorna under medeltiden sa ju inte att de levde under just "medeltiden" utan det namnet har skapats av människor som levde under senare epoker.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.