2010-02-09 21:26 #0 av: Daniel-Urda-hantverk

Urda hantverk annonserar här ut möjligheten att få en stor upplevelse och delta på ett helt nytt sätt i en medeltidsmarknad.

Eftersom antalet Marknader och evenemang vida överstiger det antal som vi själva hinner med att åka på idag så behöver vi hjälp! För dig (och din vän?) innebär detta att ni åker på ett par marknader med våra saker och säljer dessa. Vi står för paviljong, rese-ersättning och alla marknadsavgifter. Som ersättning för detta har vi arbetat fram ett provisionssystem där ni får en överskjutande del av försäljningen. Troligtvis kommer denna inkomst att räcka till att täcka kostnader i samband med marknaden och ge ett litet överskott utöver detta men inte mycket mer.

Vi har en fullständig annons på vår hemsida: http://www.urda.se/marknader/arbeta-foer-oss-i-sommar.html

Jag kommer inte besvara frågor här utan ber intresserade att kontakta mig

//Daniel Sjöstrand - Urda Hantverk

http://www.urda.se