Vapen & Rustning

Pilfjädring

2011-01-20 10:15 #0 av: [peter54]

Att förse pilarna med fjädrar är självklart, annars flyger de inte dit man önskar, men det finns många detaljer som inte är alldeles självklara runt detta med fjädrar.

Jag tänkte förklara en del såna detaljer som kan vara bra att känna till när man ska förse sina pilar med fjädrar.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 10:42 #1 av: [peter54]

Fåglar har många olika sorters fjädrar, men det är bara vingpennorna som duger till pilfjädrar. Stjärtfjädrarna är oftast alleles för konvexa och både fjäderpennan och fanet för veka. Övriga fjädrar på fågeln är endera för små, för veka eller både och.

Det går att använda vingpennor från en hel del olika fåglar, men med tanke på antalet fjädrar som går åt, så är det bäst att ta dem från tamfåglar. Av dessa är kalkonens vingpennor de allra bästa.

Om man är jägare eller känner någon som är det, kan man spara fjädrar från tjädertupp och gås. Fasanfjädrar är i allmänhet för små, om man inte har tillgång till påfåglar (också en fasanart). Deras fjädrar fungerar också bra.

En fågelfjäder består i huvudsak av två delar; penna och fan. Fjädrar har fan på båda sidorna av pennan, men det är bara fanet som finns på den sida av pennan som är bakåt i flygriktningen som kan användas.

Kalkoner odlas i enorma mängder eftersom den efter kyckling är den mest konsumerade matfågeln i världen. Numera kan det vara svårt att få tag i de randiga, så kallade barrerade fjädrarna eftersom nästan enbart vita kalkoner odlas.

Det beror på att när kalkonerna maskinplockas, kan det bli smådun kvar på kropparna och det mörka dunet gör att kalkonkroppen ser smutsig ut och folk köper den inte.

Man kan antingen söka kontakt med fjäderfäodlare och be att få fjädrarna, som de annars bara kastar, eller så kan man köpa, både råa och processade fjädrar, olika mycket färdigställda.

Här är vingpennorna från en bronskalkons högervinge. Man ser tydligt varför det bara går att använda det "bakre" fanet. På den här fågeln gick bara 5 vingpennor att använda.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 10:56 #2 av: [peter54]

När man monterar fjädrar på en pil är det viktigt att bara fjädrarna från den ena av fågelns vingar används på en och samma pil.

Blandar man höger- och vänsterfjädrar på en pil så kommer den att kasta åt olika håll i flykten ungefär som om man tänker sig att ett flygplan skulle göra och man drog styrflapsen max upp på ena vingen och ner på den andra och sedan snabbt gjorde samma sak motsatt. Flygplanet skulle wobbla hit och dit.

En flygplansvinge är en efterhärmning av en fågelvinge. Konvex på ovansidan och konkav på undersida, så att det tar längre tid för luften att passera vingens ovansida. Då skapas en lyftkraft.

Om man håller en vingpenna som den sitter på vingen och gör en rörelse upp, så finns nästan inget luftmotstånd. Om man för den neråt känner man ett stort luftmotstånd. Detta innebär att man ska montera fjädrarna på pilen så att fjäderns undersida möter luftmotståndet i flykten.

Här ser man hur fjäderns utformning ser ut, konvex översida, konkav undersida.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 11:45 #3 av: [peter54]

En projektil oavsett typ, gevärskula eller pil, vinner oerhört mycket i flyktstabilitet och precision om den roterar i flykten.

Därför strävar man efter att få pilen att rotera och det är nu det är så viktigt att man monterar fjädern så att undersidan, den med stort luftmotstånd, tar luften den möter som en propeller.

En pil med rakt monterade fjädrar kommer att rotera lite ändå i flykten pga att fjädrarna har en över- och en undersida, men inte tillräckligt för att uppnå god stabilitet.

Det finns i huvudsak tre olika sätt att montera fjädrarna på pilen. Endera rakt, vilket ger sämre stabilitet men högre hastighet pga mindre luftmotstånd.

Man kan montera fjädrarna lite vinklat mot pilskaftet, men ändå med själva fjädrarna alldeles rakt utsträckta, mer stabilitet, lite lägre hastighet.

Eller, till sist, montera både vinklat och skruvat, så kallad "helical" fjädring. Då uppnår man maximal stabilitet, men samtidigt har pilen större luftmotstånd. Detta sätt nyttjas alltid när man har stora spetsar på pilarna eftersm spetsen annars kan ta över styrfunktionen och få pilen ur kurs.

Här är fjädrarna monterade rakt, fast med lite vinkel mot skaftets riktning

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 11:50 #4 av: [peter54]

Här är fjädrarna monterade både i vinkel mot skaftet och med lite skruv (helical). Då ser fjädringen ut som en propeller om man tittar på pilen rakt bakifrån.

Notera att den här pilens fjädrar kommer ifrån en vänstervinge, medan pilen i förra inlägget har fjädrar från en högervinge.

Eftersom de flesta kalkonfjädrar som används inom bågskyttet kommer ifrån USA, är de som vi får hit från vänstervingarna. De använder högervingarna för hemmamarknaden. Det finns fjädringsapparater med klämmor för fjädrar från både höger- oh vänstervinge.

 

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 12:07 #5 av: [peter54]

Storleken på fjädrarna är direkt relaterad till dels pilens dimension, dvs tjocklek och vikt, samt vad för slags spets som ska monteras.

För tävlingpilar som oftast är mycket lätta och tunna, räcker det med mycket små fjädrar, 50 till 75 mm.

För traditionellt bågskytte och jaktpilar, krävs kraftigare fjädring, vanligen använder man 125 mm långa fjädrar.

Här är en cederpil med 125 mm "parabolic" avsedd för bredbladiga spetsar.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 12:08 #6 av: [peter54]

Här är en tung träpil försedd med 110 mm "shield cut", avsedd för tavelskytte.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 12:13 #7 av: [peter54]

Om man inte köper färdigprofilerade fjädrar, utan använder endera köpta så kallade fullängdsfjädrar, där man alltså inte kapat och profilerat, utan bara skurit ren pennan så att fjädern kan limmas, eller om man gjort allt själv från en rå vingpenna, så kommer det att se ut så här.

Fjädern är tillskuren, men inte profilerad. Det sista momentet görs oftast med en glödtrådsjigg. Det går att klippa för hand, men resultatet brukar kunna bli lite si och så då.

Det går förstås att skjuta med pilen i det här skicket, men dels låter den mycket och dels gör luftmotståndet att krokarna i varje stråle i fanet lossnar och nöts så att fjädern snabbt blir fransig och ful. Då flyger pilen sämre.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-20 15:02 #8 av: Anthka

Men men... flofflo pilarna då?Glad

Anmäl
2011-01-20 15:44 #9 av: [peter54]

#8 Jag tänkte göra en egen tråd om flu-flu eftersom de är rätt speciella jämfört med alla andra typer av pilar och fjädring.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 16:48 #10 av: LinaN

Ahnna, ge karln artikelskrivarrättigheter.... Det här håller inte att ha sådan här finfin information i trådar! :D

Yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today.
Today is a gift, that's why we call it the present.

 

Anmäl
2011-01-23 22:10 #11 av: [peter54]

Jag tänkte beskriva hur man enkelt gör en "splis" i en fjäder, alltså en liten bit avvikande färg i en fjäder, vanligen "tuppfjädern", alltså den fjäder som är ensam på pilens ena sida när pilen sitter på strängen.

Man böejar med att ta fram vertygen som behövs; 1 profilerad fjäder, 1 fullängdsfjäderbit i avvikande färg, vanligast är röd, 1 linjal, 1 penna och 1 industrirakblad.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:12 #12 av: [peter54]

Man mäter ut och ritar på en bräda exakt var på fjäderns längd splisen ska sitta.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:13 #13 av: [peter54]

Därefter kapar man ur den bit ur fjädern som ska ersättas med splisen. Var noga med att inte skära i fanet på fjädern, utan bara kapa själva fjäderpennan.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:17 #14 av: [peter54]

Kapa därefter ur splisen ur fullängdsfjäderbiten. Samma sak här, var mycket noga med att inte skära i fanet. Om man gör det så blir det ett hål i fjädern där någon eller några fanstrålar saknas. Då går det inte att kroka ihop fanet på grundfjädern med splisen.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:17 #15 av: [peter54]

Kolla så att bitarna stämmer mot måttangivelserna.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:19 #16 av: [peter54]

Därefter placeras bitarna väl ihop i fjädringsapparaten så att den kan limmas på skaftet. Man limmar splisfjäderdelen oprofilerad och klipper den jämn efteråt.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2011-01-23 22:21 #17 av: [peter54]

Splisens fanstrålar krokas ihop med fjäderns och därefter klipper man av splisen i nivå med fjädern, splisfjädern är klar.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-08-31 18:10 #18 av: Lisajhb

Är det någon ide att jag (13 år, oerfaren) själv försöker mig på pilfjädring (med köpta fjädrar och skaft, utan fjädringsmaskin)? 

Anmäl
2014-08-31 18:24 #19 av: [peter54]

#18 Javisst ska du testa. Har du inte en fjädringsapparat måste du använda annan teknik, endera med så kallad fjädringstejp (smala tejpremsor tillverkade för ändamålet, eller limma trådlindad fjäder. Man kan också fästa fjädrarna på plats med knappnålar om det handlar om träskaft.

Om du använder de delar av informationen i den här artikeltråden som handlar om de moment du behöver gå igenom, kommer du att lyckas. kanske inte allra första pilen men med övning lär du snabbt.

Vad för grejor har du köpt?

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-09-01 15:58 #20 av: Lisajhb

Tänkte köpa fjädrar, skaft (trä) och lim/tejp från http://www.bagaropilar.com/se .  Har framför allt funderat på att göra en skåra i skaftet, limma fast fjädern och linda om den. Vet inte var jag fått den iden ifrån men jaja...

Anmäl
2014-09-02 19:17 #21 av: [peter54]

#20 Skåror i skaften avråder jag ifrån, det kan medföra att du tillför brottanvisningar. Tänk på att du behöver lacka skaften för att fjädertejpen ska fästa ordentligt.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-09-03 15:28 #22 av: Lisajhb

Vad ska jag använda för lack i så fall? Och vart kan man få tag i det?

Anmäl
2014-09-03 19:01 #23 av: [peter54]

Köp någon av alla de sorter av vattenbaserad klarlack som finns, inte särskilt viktigt vilken typ, men vattenbaserat innebär att du kan lacka inomhus utan giftspridning i luften. Färghandel eller hobbyaffär, alternativt någon stormarknad.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-09-03 19:13 #24 av: Lisajhb

Jag planerar också att köpa en ny båge, med som den outbildade nybörjare jag är så vet jag inte vad t ex

68", 48" osv betyder. Skulle någon kunna hjälpa mig?? 

Anmäl
2014-09-03 19:32 #25 av: [peter54]

#24 Det är bågens längd mätt i engelska tum. En tum är ungefär 2,5 cm. En 68" båge är allså ungefär 170 cm lång.

Andra siffror som brukar stå på bågen är dragvikten i engelska pound vid 28" draglängd. Ett pound är ungefär 0,45 kg och 28 tum är den genomsnittliga draglängden för vuxna, motsvarande ungefär 70 cm.

Draglängden är avståndet du drar bågen mätt från pilhyllan på bågen till din ankringspunkt i exempelvis mungipan.

Det finns också ett mått för pilskaften som kallas "spine" (uttalas ungefär spajn). Det spine (=pilens böjmotstånd) ett skaft har måste stämma med den påskjutskraft pilen utsätts för av bågen när man släpper strängen.

Om man köper träskaft av en riktigt seriös handlare, så är skaften både spinetestade och vägda så att de är så lika varandra som möjligt. Träskaft säljs i tre tjocklekar, även dessa mått är i engelska tum. De tunnaste är 5/16", sedan finns 11/32" och slutligen 23/64".

Vet du vilka skaft du köpt och vilken styrka på bågen du ska köpa?

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-09-04 13:50 #26 av: Lisajhb

Jag har ännu inte köpt något då jag var osäker på vad som var bäst för mig, men tänkte köpa 11/32" skaft, men när det gäller pilbågen tänkte jag på 30 lbs, möjligtvis 35 lbs. Mer tror jag inte jag klarar.  Jag vill gärna har en båge som är längre än 48" men inte riktigt 68", men det verkar inte finnas något mellanting... om någon har tips så berätta gärna!

Tack så jättemycket för all hjälp,  jag tror inte jag har så många frågetecken kvar nuSkämtar

PS: hur har du gjort skaften svarta/gråa? Jag vill nämligen också färga dem... 

Anmäl
2014-09-04 16:49 #27 av: [peter54]

Till 30-35 pound räcker det med 5/16" skaft, men kanske finns det 11/32" skaft spinade för såpass låg dragvikt också, det är jag osäker på.

Om du pratar om vanliga recurvebågar så finns längderna 48", 52", 60", 62", 66" och 68-69". Långbågar, alltså sådana som är helt raka utan de kurvade ändarna, kommer bara i 66" och 68" i den kommersiella handeln.

Mina grå pilskaft är betsade med Herdins bets, sedan lackade, slipade med fint papper och lackade igen.

Får jag fråga hur gammal du är? Har du någon bågskytteklubb där du bor? Vilket slags bågskytte tänker du dig? Om det är medeltidsskytte ska du ju inte skaffa en recurve, utan en rak långbåge.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2014-09-04 17:01 #28 av: Lisajhb

Jag är 13.5 år. Jag vet inte om det finns någon klubb i Falun, kunde inte hitta någon information om det på internet. Jag vill helst ha en traditionell båge, medeltidsskytte, och det är bara det jag kollat på. Kanske det finns ryttarbågar i den längd jag vill ha...

Anmäl
2014-09-04 19:09 #29 av: [peter54]

Okej, då är det en långbåge du ska ha (om du inte väljer en ryttarbåge förstås). Ryttarbågar kan vara ganska knepiga att stränga, men det finns intruktionsfilmer på Youtube.

Falun har en bågskytteklubb, Falu BSK Kopparpilen, klubben är ansluten till Svenska Bågskytteförbundet. Det är alltid bra att få adekvat instruktion och om du berättar för dem vilken typ av skytte du vill ägna dig åt, så har de säkert duktiga medlemmar som håller på med samma typ av skytte.

Har du tittat på ryttarbågarna som Gislfakse (numera Nockläget) har?

https://www.facebook.com/nocklaget

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.